Logo PUSPANITA

  1. Bulan Bintang melambangkan negeri-negeri dalam Malaysia di mana ahli-ahli PUSPANITA dapat menyatupadukan tenaga.
  2. Buku melambangkan pengetahuan dan kemahiran yang perlu dipertingkatkan secara berterusan.
  3. Bunga Padi melambangkan perpaduan di kalangan ahli-ahli wanita berbilang kaum dalam perkhidmatan awam.
  4. Bunga Raya melambangkan peranan persatuan ke arah pencapaian aspirasi dan matlamat pembangunan negara.
  5. P dan Pa lambang kewanitaan.
  6. Warna Emas melambangkan kepentingan kualiti yang unggul sebagai teras kecemerlangan.
  7. Warna Ungu melambangkan kemuliaan sumbangan sukarela ahli-ahli.